Spara på miljön och energin

ecoXchange system kvantifierar koldioxidminskningen vid användning av en återvunnen del jämfört med en ny del. Att använda återanvända delar leder till minskning av avfall och energibesparingar. Kvantifieringen av koldioxid gör det möjligt för systemet att ge användarna omfattningen av deras bidrag till miljön.

En återanvänd del är en återanvändbar del som tas bort från ett livslängdskärl. Det finns ”återanvända delar”, vilka är slitna eller försämrade delar som tas bort, repareras och uppnår samma prestanda som nya delar.

Återanvändning av delar bidrar i hög grad till miljöskydd och förebyggande av global uppvärmning eftersom det gör att vi kan minska koldioxidutsläppen (CO2) och resurs- och energiförbrukningen från att producera nya delar.

Vi på ecoXchange är en del av ett ”återvinningsbaserat samhälle”, genom att återvinna delar ur fordon för att minska vår påverkan på miljön och indirekt jordens och kommande generationers framtid.

Fördelar med återvunna delar.

  1. Ekonomiskt
    Användning av återvunna delar ger kostnadsbesparingar på 30-50% jämfört med reparation med nya delar.
  2. Snällt mot miljön
    Till skillnad från nya delar använder återvunna delar nästan ingen extra energi, så det bidrar starkt till miljöskydd och koldioxidminskning.
  3. Hög kvalitet + Garanti = Tillförlitlighet
    Varje del genomgår kvalitetskontroll, rengöring och ökat visuellt utseende.